Úřední deska

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
konané ve dnech 8. a 9. října 2021

Obecní úřad Vršovka

Vršovka 56

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

ve dnech 8. a 9. října 2021

V souladu s ustanovením § 14c odstavec 1 písm. f) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se tímto poskytuje každé politické straně, politickému hnutí, koalici a nezávislému kandidátu, jejichž kandidátní listina, popřípadě přihláška k registraci byla zaregistrována, informace o počtu a sídle volebních okrsků takto

Počet volebních okrsků: 1                                          

 

 

          Volební okrsek č.  l     –    Kulturní místnost, Vršovka č.p. 44

        

 

 

 

   Vršovka                                                                        Pavla Dušková

   Dne 31 července 2021                                                    starostka