Obecně závazné vyhlášky

2/2021 Obecně závazná vyhláška

o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

Celé znění vyhlášky