Obecně závazné vyhlášky

1/2021 Obecně závazná vyhláška

o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Celé znění vyhlášky