Obecně závazné vyhlášky

1/2019 Obecně závazná vyhláška, o místních poplatcích

Celé znění vyhlášky