Ostatní události

Zastupitelé zvolili nové vedení obce

Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva obce Vršovka, konaného dne 21.10.2022, byla na další čtyři roky zvolena starostkou Pavla Dušková a místostarostou Ondřej Fábera

Vedení obce pro volební období 2022–2026

Neuvolněná  starostka

Pavla Dušková

Neuvolněný místostarosta

Ondřej Fábera

Finanční výbor

  • Předseda: Veronika Holbová
  • Členové: Ing. Daniel Holba, Petra Přibylová

Kontrolní výbor

  • Předseda: Aleš Sychrovský
  • Členové: Romana Baškovská, Jiří Hrudík