Ostatní události

Informace k dopravní situaci v souvislosti s plánovanou uzavírkou silnice Krčín – Spy

Dohodnutá tolerance vjezdu obyvatel Vršovky na Husovo náměstí a dočasné dopravní značení silnice v úseku Spy – Černčice.

Informace, že se bude v letošním roce dokončovat asfaltový povrch na silnici Krčín – Spy, byla známá sice již od loňska, přičemž  se veřejně mluvilo o variantě omezeného průjezdu stavbou.  V minulých dnech se na webových stránkách Nového Města a v Novoměstském zpravodaji objevila konkrétní informace a to, že dokončení stavby proběhne ve dnech od 15. 4. do 19. 5. 2019 za plné uzavírky inkriminovaného úseku s tím, že objízdné trasy jsou vedené přes Dobrušku a Jaroměř. Po dobu uzavírky navíc dojde k omezení průjezdu přes Husovo náměstí v Novém Městě nad Metují, aby se zamezil vjezd řidičům, kteří nerespektují trasu objížďky. Výjimku zákazu vjezdu budou mít linkové autobusy, obyvatelé obcí Nové Město nad Metují (Spy, Vrchoviny), Jestřebí, Sendraž, Libchyně, Mezilesí a Slavoňov a zásobování provozoven na Husově náměstí.

Ačkoliv je zřejmé a pravděpodobné, že se tyto uzavírky mohou zásadním způsobem dotknout i obyvatel Vršovky, se zástupci obce Vršovka tuto situaci nikdo předem nekomunikoval a ti se dohodnutý stav dozvěděli bohužel až z veřejných zdrojů, takže možnosti řešení byly v tu dobu již značně omezené. Starostka obce nicméně ihned po tomto zjištění dohodla s vedením  Nového Města nad Metují toleranci pro vjezd obyvatel Vršovky na Husovo náměstí po dobu platnosti zákazu a zkontaktovala Policii České republiky Náchod – Dopravní inspektorát ohledně možností řešení předpokládaného zvýšeného provozu na silnici Spy – Černčice. Po dohodě s policií bude v tomto úseku z obou směrů umístěno dočasné dopravní značení „slepá ulice“.  Silnice není -  zejména v úseku Spy – Vršovka - uzpůsobená nadměrnému obousměrnému provozu, což je v kombinaci s neinteligencí a neohleduplností některých řidičů problém.  V případě neohleduplného nebo nadměrného provozu kontaktujte prosím ihned starostku obce (607 154 988). Máme přislíbeno, že dopravní inspektorát vyřeší takovou situaci obratem umístěním zákazových značek.

Děkujeme za pochopení této situace.