Ostatní události

Coronavir -regulační opatření

Sledujte aktuální Seznam rizikových oblastí na www.khshk.cz
Follow www.khshk.cz for current list of risk areas.

Doporučení k jedincům s cestovatelskou anamnézou        

Recommendation for travellers who are in or have recently visited areas where COVID-19 is spreading