Ostatní události

Anketní otázka k budoucnosti objektu bývalé mlékárny

Doplňující informace k aktuální anketní otázce.

Objekt bývalé mlékárny, který je v majetku obce, je již nějakou dobu ve velmi špatném stavu. Zastupitelstvo obce bude v letošním roce rozhodovat o jeho budoucnosti a prostřednictvím anketní otázky na těchto webových stránkách máte možnost vyjádřit k tomuto tématu svůj názor. V úvahu v zásadě připadají dvě možnosti – buď se zastupitelstvo rozhodne pro jeho zbourání nebo objekt nechá zrekonstruovat. V případě rekonstrukce by bylo pochopitelně nutné najít nějaké smysluplné využití objektu, jinak je celá rekonstrukce bezpředmětná. V případě, že se přikláníte k rekonstrukci, rádi na kontaktních e-mailech nebo osobně na obecním úřadě vyslechneme i váš konkrétní návrh, jak objekt v takovém případě v budoucnu  využít.