Obec Vršovka

Pozadí Logo obce Vršovka
Výroční zprávy

Výroční zpráva za rok 2017

VÝROČNÍ ZPRÁVA
dle § 18, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
za rok 201
7


V souladu s § 18 odst. 1, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (ve znění pozdějších předpisů) vydává Obecní úřad Vršovka tuto výroční zprávu o poskytování informací podle výše uvedeného zákona:

a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:

V roce 2017 byla na Obecní úřad Vršovka  podaná jedna žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 S., a nebylo vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí:
V průběhu roku 2016 nebyla předmětem soudního rozhodnutí žádná žádost o poskytnutí informace.

c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu:
V průběhu roku 2016 nedošlo k žádnému soudnímu jednání.

d) výčet poskytnutých výhradních licencí:
V průběhu roku 2016 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.

e) počet stížností podaných podle § 16a:
V průběhu roku 2016 nebyly na Obecní úřad Vršovka podány žádné stížnosti na postup při vyřizování žádostí o informace.

f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:
Na dotazy nejrůznějšího charakteru, jejichž poskytnutí není v rozporu s platnými předpisy, po celý rok ústně odpovídala účetní Obecního úřadu Vršovka a zastupitelé Obce. Jednalo se především o informace, u nichž není zdůrazněno, že jsou žádány na podkladě zákona č. 106/199 S. Tyto dotazy jsou s žadatelem vyřizovány bezprostředně a nejsou evidovány.
Další aktuální informace občané pravidelně získávají na zasedáních zastupitelstva obce, prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.
V souvislosti s poskytováním informací nebyla v roce 2016 ze strany obce Vršovka požadována žádná úhrada nákladů.


Ve Vršovka  dne 26. 2. 2018


 

Ing. Jiří Teplý
Starosta obce

Vyvěšeno:
Sejmuto:


 

Vyvěšeno:
Sejmuto:

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
vyrocnizprava2015.pdf 464.6 Kb

Dnes je 21.03.2018

svátek slaví Radek


Kontakt

Obec Vršovka 56
Nové Město nad Metují, 549 01
Tel: 491 611 710

Anketa


Aktuality

Zasedání zastupitelstava konané dne 12.3.2018
více
Výroční zpráva za rok 2017
více
Návrh závěrečného účetu za rok 2017
více
Tříkrálová sbírka ve Vršovce 2018
více
INFORMACE O SBĚRU KOMUNÁLNÍHO ODPADU 2018
více