Úřední deska

Volby do zastupitelstev krajů: Stanovení min. počtu členů okrskových volebních komisí

konané ve dnech 2. a 3. října 2020

Obecní úřad Vršovka

Vršovka 56

Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí

pro volby do zastupitelstva kraje, které se konají ve dnech 2. a 3. října 2020.

V souladu s ustanovením § 15 odstavec 1 písm. c) zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s přihlédnutím k počtu voličů ve volebních okrscích, je stanen minimální počet členů okrskových volebních komisí a v souladu s § 29 odst. 3 cit. zákona je určen počet oddělených prostor pro úpravu hlasovacích lístků v jednotlivých volebních místnostech takto:

pro volební obvod obce Vršovka č.1 

minimální počet členů volební komise :    5 členů

počet oddělených míst pro úpravu hlasovacích lístků :    1 místo

 

 

   Vršovka                                                                                Pavla Dušková

   Dne 22. června 2020                                                            starostka