Úřední deska

Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
konané ve dnech 8. a 9. října 2021

Obecní úřad Vršovka

Vršovka 56

Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí

pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

ve dnech 8. a 9. října 2021

V souladu s ustanovením § 14c odstavec 1 písm. c) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s přihlédnutím k počtu voličů ve volebních okrscích, stanovuji minimální počet členů okrskových volebních komisí a v souladu s § 17 odst. 2 citovaného zákona výše určuji počet oddělených prostor pro úpravu hlasovacích lístků v jednotlivých volebních místnostech takto:

Volební okrsek č. 1

minimální počet členů volební komise :    5 členů

počet oddělených míst pro úpravu hlasovacích lístků :    1 místo

                                

 

 

 

   Vršovka                                                                        Pavla Dušková

   Dne 31 července 2021                                                    starostka