Úřední deska

Oznámení o době a místě konání voleb ve Vršovce

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
konané ve dnech 8. a 9. října 2021

Obecní úřad Vršovka

Vršovka 56

Oznámení o době a místě konání voleb ve Vršovce 

do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

ve dnech 8. a 9. října 2021

Podle § 15 odst. 1 zákona ) 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje starosta města oznamuje, že volby se uskuteční v době:

v pátek dne 08.10.2021 od 14:00 do 22:00 hodin

v sobotu dne 09.10.2021 od 08:00 do 14:00 hodin

 Místa konání voleb do Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ve Vršovce

   Ve volebním okrsku č. 1 v kulturní místnosti  č.p. 44

                                  K průběhu hlasování:

1. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky. (platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

2. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny před konáním voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

3. Je-li ve volebním okrsku obsažena celá část obce nebo celá ulice, nejsou vypsána čísla popisná.

4. Voliči jsou povinni respektovat pokyny komise a mimořádná hygienická opatření přijatá v souvislosti s nebezpečím onemocnění covid-19.

5. Voliči v karanténě / izolaci z důvodu onemocnění covid-19 nemohou hlasovat ve stálých volebních místnostech. Pro tuto skupinu voličů se zákonem č. 350/2020 Sb. zavádí možnost zvláštního způsobu hlasování mimo stálé volební místnosti uvedené v tomto oznámení.

Bližší informace o místě a čase zvláštního způsobu hlasování naleznou zájemci na webových stránkách ministerstva vnitra (https://www.mvcr.cz/clanek/volby-2020-zastupitelstva-kraju-a-senat.aspx).


 

 

   Vršovka                                                                                                                                               Pavla Dušková v.r.

   Dne 31. srpna 2021                                                                                                                       starostka